• Kobieta

Mindfulness dla Liderów 

GŁÓWNE CELE:

• Rozwinięcie świadomości własnej roli zawodowej w kontekście uważności na siebie i na ludzi.
• Stworzenie mapy uważnego przewodzenia ludziom w oparciu o mindfulness, otwartość, współdziałanie, zaangażowanie i odpowiedzialność własną.
• Odkrycie własnych wzorców reagowania w sytuacjach zawodowych oraz zasobów do radzenia sobie z codziennymi obowiązkami, stresem oraz emocjami.
• Zapoznanie się z neurobiologicznymi mechanizmami leżącymi u podstaw efektywności z zakresu: radzenia sobie z napięciem i przeżywania emocji, zaangażowania i motywacji, zdolności do podejmowania decyzji, uważnego słuchania, skupiania uwagi i kierowania nią, powstawania i utrwalania nawyków oraz automatyzmów i kreatywności.

PRZYKŁADOWY PROGRAM:

Jak uważne przewodzić sobie i innym?

I Moduł – Mind Full or Mindful? – odpowiedzialność menadżerów.
II Moduł – Projekcje i pułapki umysłu menadżera.
III Moduł – E-MOC-JA menadżera – siła czy moc?
IV Moduł – Zawodowi przeżuwacze XXI wieku. Gdzie kierujesz swoją energię osobistą?
V Moduł – Być szefem swojego umysł.
VI Moduł – Przestrzeń obserwatora – dlaczego menadżer powinien rozwijać wgląd w siebie?
VII Moduł – Uważna komunikacja i budowanie relacji.
VIII Moduł – Metody zarządzania ludźmi vs. metody przewodzenia ludziom?
IX Moduł – Jak rozwijać uważność na co dzień?

Trening mindfulness łączy w sobie świeckie techniki medytacyjne oraz ćwiczenia rozwijające umiejętność rozpoznawania i obserwowania myśli, emocji oraz doznań z ciała, które prowadzą do świadomego kierowania własnych zachowaniem. Rozwija zdolność kierowania uwagą do wewnątrz i uważnej obserwacji świata zewnętrznego.

Potrzebujesz konkretnej oferty? Napisz do mnie

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

• komplet nagrań do samodzielnej praktyki,
• kontakt do mnie w razie pytań i chęci otrzymania konsultacji,
• dostęp do aplikacji mobilnej (za dodatkową opłatną – wedle podjęty ustaleń z Klientem).

Szczegółowy program dostępny jest po osobistym kontakcie.

Przebieg kursu dostosowany jest do potrzeb uczestników i realności biznesowej.