Trening mindfulness – uważność w pracy

Główne cele:

• Poznanie i przećwiczenie medytacji uważności oraz wykonanie ćwiczeń wglądowych w kontekście codziennych zadań i pełnionych ról.
• Odkrycie własnych wzorców reagowania w sytuacjach zawodowych oraz zasobów do radzenia sobie z codziennymi obowiązkami.
• Zapoznanie się z neurobiologicznymi mechanizmami leżącymi u podstaw efektywności z zakresu: radzenia sobie z napięciem i przeżywania emocji, zdolności do podejmowania decyzji, uważnego słuchania, skupiania uwagi i kierowania nią, powstawania i utrwalania nawyków oraz automatyzmów i kreatywności.

PRZYKŁADOWY PROGRAM:

Moduł I – Wprowadzenie do Mindfulness – czym jest uważność?:

◦ przećwiczymy umiejętność pełnego koncentrowania uwagi na bieżącej chwili,
◦ dowiemy się czym jest uwaga (jej funkcje) oraz uważność i uświadomimy sobie jej znaczenie w codziennym życiu zawodowym,
◦ przećwiczymy techniki medytacyjne oraz wykonamy ćwiczenia zwiększające samoświadomość.

Moduł II – Projekcje i automatyczny pilot– co uruchamia nasze reakcje i działanie?::

◦ uświadomimy sobie czym jest automatyczny pilot i jak wpływa na nasze postrzeganie, myślenie i zachowanie oraz jak świadome kierowanie własnym zachowaniem?
◦ dowiemy się jak kształtują się mentalne i behawioralne nawyki oraz jak wychodzić poza utarte schematy, by zwiększać własną skuteczność?
◦ wykonamy ćwiczenia zwiększające samoświadomość.

Moduł III – Uważność w stresie– jak wyłączyć autopilota i przejąć kontrolę nad sytuacją?:

◦ poznamy wpływ praktyki uważności na radzenie sobie z codziennym stresem w pracy,
◦ zbudujemy własną mapę stresu, odkryjemy mechanizm automatycznej reakcji oraz tworzenia błędnych kół stresu,
◦ doświadczymy jak praktyka mindfulness pozwala nam opanować „panikę”, poszerzyć percepcję i radzić sobie z wizją katastrofy.

Moduł IV – Myśli – dystraktory czy motywatory?:

◦ poznamy ich naturę oraz możliwości i pułapki umysłu,
◦ dowiemy  się w jaki sposób pracować z myślami, tak  by były bardziej zdrowe i wspierające oraz stworzymy własne „antidotum” na trudną sytuację.

Moduł V – Strefa przetrwania – jak radzić sobie trudnymi emocjami w pracy?:

◦ odkryjemy prawdziwą naturę emocji, rozwiniemy ich świadomość oraz zdolność do kierowania energią,
◦ uświadomimy sobie w jaki sposób przyjmować postawę obserwatora własnych uczuć i jak dystansować się do tego co czujemy, tak by świadomie kierować swoim zachowaniem i nie reagować w sposób automatyczny.

Moduł VI Prawdziwa skuteczność – czy multizadaniowość jest możliwa?:

◦ dowiemy się przez praktyczne doświadczenia oraz eksperymenty dlaczego nasz mózg nie jest wielozadaniowy,
◦ odkryjemy nawyki, które blokują naszą skuteczność,
◦ poznamy najlepsze praktyki zarządzania uwagą i uważnością oraz radzenia sobie z dystraktorami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Moduł VII – Podejmowanie decyzji i tworzenie rozwiązań– jak zostać szefem swojego umysłu?:

◦ dowiemy się jak i gdzie powstaje kreatywność oraz czego potrzebuje umysł do uzyskania optymalnej efektywności na co dzień,
◦ wykonamy medytację mindfulness wspierającą podejmowanie optymalnych decyzji i rozwijającą kreatywność.

Moduł VIII – Osiąganie porozumienia– jak życzliwość wspiera realizację celów biznesowych?:

◦ dowiemy się co wspiera uważną komunikację w pracy,
◦ przećwiczymy techniki medytacyjne oraz wykonamy ćwiczenia zwiększające samoświadomość w zakresie rozwijania relacji opartej na współpracy,
◦ doświadczymy ćwiczeń, które rozwijają życzliwość dla siebie oraz innych.

Moduł IX – Uważność na co dzień– jak rozwijać swoją elastyczność i otwartość na zmiany?:

◦ poznamy techniki rozwijające elastyczność, spontaniczność oraz otwartość na zmiany,
◦ dowiemy się jak w praktyczny sposób rozwijać uważność na co dzień zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym,
◦ przygotujemy plan rozwijania własnej uważności w codzienności zawodowej.

Po zakończeniu szkolenia, każdy uczestnik otrzyma:

• komplet nagrań do samodzielnej praktyki,
• kontakt do mnie w razie pytań i chęci otrzymania konsultacji,
• dostęp do aplikacji mobilnej (za dodatkową opłatą – wedle podjęty ustaleń z Klientem).

Przebieg kursu dostosowany jest do potrzeb uczestników i realności biznesowej.

Trening mindfulness łączy w sobie świeckie techniki medytacyjne oraz ćwiczenia rozwijające umiejętność rozpoznawania i obserwowania myśli, emocji oraz doznań z ciała, które prowadzą do świadomego kierowania własnych zachowaniem. Rozwija zdolność kierowania uwagą do wewnątrz i uważnej obserwacji świata zewnętrznego. Regularna praktyka wspiera: redukcję stresu, zdolność kierowania uwagą i skupienie, budowanie relacji w oparciu o uważną komunikację, kreatywność i zdolność rozwiązywania problemów, życzliwość i akceptację.

Potrzebujesz konkretnej oferty? Napisz do mnie