• Rozmowa mindfulness

INDYWIDUALNE SESJE

Prowadzę indywidualne sesje z Klientami, którzy mają potrzebę rozwijać własną uważność, odporność emocjonalną oraz zdolność do radzenia sobie z trudnościami. Obszary w których pracuję:

  • Redukcja stresu
  • Oswajanie emocji
  • Komunikacja
  • Zaburzenia lękowe
  • Mindfulness (w tym Program MBSR)
  • Comapssion (w tym Program MBCL)
  • Konflikty emocjonalne i ich wpływ na choroby oraz dolegliwości somatyczne

W ramach prowadzonych sesji:

Wspólnie z Klientem tworzymy kontrakt, ustalamy zasad naszej współpracy na sesjach (w tym długość i częstotliwość spotkań), określamy cele sesji oraz spodziewane rezultaty.

Tworzę przestrzeń opartą na otwartości, szacunku i życzliwości.

Klient otrzymuje ćwiczenia/instrukcje do indywidualnej praktyki pomiędzy spotkaniami, które rozwijają konkretne umiejętności.

Przekazuję dodatkowe materiały w ramach psychoedukacji lub zachęcam do dodatkowego przeczytania określonych treści.

Cennik:

Sesja psychologiczna 1 h – 150 zł

Sesja np. indywidualnego treningu 1,5 h – 200 zł

Umów się na sesję