Trening indywidualny

Klienci, którzy chcą posiąść lub rozwinąć konkretne umiejętności, mogą – oprócz udziału w warsztatach grupowych – skorzystać z treningów indywidualnych, na których poświęcam im 100 % swojej uwagi. Treningi indywidualne to min. 80% ćwiczeń praktycznych i max. 20% wiedzy, które pozwalają na rozwijanie konkretnych umiejętności już po warsztacie.

Długość warsztatu uzależniona jest od indywidualnych potrzeb klienta oraz określonych celów.

Treningi indywidualne mogą dotyczyć rozwijania umiejętności z zakresu:

  • uważności (prowadzę 8-tyg. indywidualne sesje mindfulness),
  • zarządzania stresem,
  • budowania relacji poprzez właściwą komunikację,
  • zarządzania sobą, energią wewnętrzną i swoim potencjałem,
  • przewodzenia innym,
  • rozbudzania własnej twórczości dzięki wyobraźni.
Skontaktuj się