Warsztaty uważności (mindfulness) w edukacji

Two little girls with magnifying glass outdoors in the day time

Zapraszam do współpracy placówki edukacyjne, które chciałaby wprowadzić zajęcia mindfulness dla dzieci, młodzieży oraz nauczycieli. Pracuję w oparciu o:

 – trening MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction),

 – program Mind Up (The Hawn Foundation),

 – program realizowany przez Susan Kaiser Greenland,

 – doświadczenia z moją córką.

Korzyści dla dzieci

Regularny trening uważności rozwija w dzieciach:
 • umiejętność koncentrowania uwagi oraz pamięć,
 • cierpliwość oraz umiejętność kontrolowania zachowań impulsywnych,
 • samoświadomość myśli, emocji i ciała,
 • umiejętności interpersonalne, postawę życzliwości i współczucia,
 • kreatywność.
Regularny trening pomaga zredukować:
 • stres, napięcie, niepokój.

Przykładowy program

Program realizowany jest przez przynajmniej 8 tygodni i obejmuje zajęcia, które odbywają się raz tygodniu i trwają od 30 do 60 minut (w zależności od wieku dzieci) oraz codzienną praktykę w postaci rytuałów, wspierających rozwijanie uważności na co dzień.

Przykładowe tematy zajęć:

 1. Uwaga, uważność i ćwiczenia uważnego oddychania.
 2. Mózg, jego funkcja oraz wpływ na umysł i ciało. Ćwiczenia uruchamiające zmysł smaku, widzenia, dotyku i węchu. Ciekawość i jej rola w rozwijaniu się.
 3. Ciało – uważne odbieranie wrażeń z ciała, uważne chodzenie, uważne ruchy.
 4. Uważne słuchanie dźwięków, jedzenie i smakowanie.
 5. Nasze projekcje. Uważne patrzenie. Własna kreacja.
 6. Myśli i emocje część I.
 7. Myśli i emocje część II.
 8. Komunikacja werbalna i niewerbalna oraz jej znaczenie w rozwijaniu życzliwości i współczucia.

Metody i techniki pracy z dziećmi

Podstawą ćwiczeń jest samoobserwacja i wspólne studiowanie natury umysłu. Wykorzystywane są do tego gry i zabawy rozwijające koncentrację oraz samoświadomość, ćwiczenia oddechowe, kilkuminutowe filmy oraz pogłębione rozmowy prowadzone w grupie.

Rytuały

Skuteczność zajęć mindfulness opiera się na regularnym wykonywaniu określonych ćwiczeń i realizowaniu zaplanowanych rytuałów. W tym celu, przygotowywany jest harmonogram codziennej i tygodniowej praktyki, realizowanej przez nauczycieli oraz dzieci.

Rola nauczyciela

Wprowadzenie zajęć mindfulness wymaga aktywnego wsparcia nauczycieli. W ramach wspólnie realizowanego projektu, prowadzone są warsztaty dla kadry pedagogicznej, które mają na celu rozwijanie w pierwszej kolejności własnych umiejętności, poszerzanie samoświadomości oraz zdobycie potrzebnej wiedzy. Program dla wybranej placówki lub grupy dzieci wymaga zaangażowania wybranych nauczycieli, zarówno w jego współtworzenie, jak i realizację.

Rola rodzica

Rodzice odgrywają kluczową rolę w rozwijaniu i pielęgnowaniu uważności dzieci. Wszystkich rodziców i opiekunów zainteresowanych udziałem w warsztatach wspierających w tej roli, zapraszam do zapoznania się z przykładowym programem zajęć.

Moja motywacja

Obecne środowisko jest bardzo często źródłem przebodźcowania, toksycznego pośpiechu i wielu trudności w zdolności do skupienia uwagi na tym co dzieje się w tej właśnie chwili. Bardzo szybko dekoncentrujemy się i automatycznie podążamy za bodźcami, zarówno zewnętrznymi jaki i wewnętrznymi, w postaci naszych myśli czy emocji. W rezultacie zarówno dzieci jak i dorośli potrzebują wsparcia w rozwijaniu umiejętności wyciszenia się, zatrzymywania i uważnego przeżywania chwili obecnej. Na co dzień pracuję z osobami dorosłym, ale jako mama 7 letniej córeczki, wiem jak bardzo ważne jest codzienne wspierani dziecka w utrzymaniu lub w odzyskaniu naturalnej zdolności do bycia uważnym.

Z przyjemnością rozpocznę współpracę z osobami, które pragną aktywnie wpływać na jakość kształcenia dzieci i które chcą stworzyć im dodatkowe warunki do odkrywania własnego potencjału, rozwijania intuicji i własnej świadomości, wzmacniania poczucia wartości, radzenia sobie z trudnymi emocjami i wyciszana umysłu.

Moje inspiracje

26.11.2016 r. uczestniczyłam w szkoleniu „Mindfulness dla dzieci” prowadzonym przez Eline Snel, autorkę książki „Uważność żabki”.

Uważność żabki

Skontaktuj się