Dekodowanie biologiczne.

Nasze ciało to wspaniały układ biochemiczny, który – jeśli jest zdrowy – pomaga nam codziennie realizować się we wszystkich życiowych rolach. Nierzadko oczekujemy od niego pełnego posłuszeństwa i sprawności, a kiedy nas „zawodzi” wybieramy dobrze sprawdzoną strategię działania. Leczymy się na własną rękę lub korzystamy z pomocy lekarzy.

Jednak zarówno w jednym jak i w drugim przypadku najczęściej działamy na skutkach oraz objawach, rzadko kierując uwagę na przyczyny. Dodatkowo pojawiają się trudne emocje. Choroba  budzi lęk, złość, smutek, poczucie winy. Potrafi bardzo szybko zabrać nam energię i pogorszyć nastrój potęgując katastroficzne myśli prowadzące do błędnego koła stresu w chorobie. Nasz stosunek do choroby ma ogromne znaczenie, to on może zdecydować o naszych kluczowych decyzjach i pomóc nam w powrocie do całkowitego zdrowia lub nie.

A gdyby potraktować chorobę, jako naszego sprzymierzeńca? Jako ważny proces, który z jednej strony odgrywa kluczową rolę dla naszego życia i zdrowia, a z drugiej posiada bardzo konkretną przyczynę? Nie tylko przyczynę natury biologicznej, ale przyczynę leżącą w nierozwiązanym konflikcie emocjonalnym tkwiącym w podświadomości, który uruchamia ewolucyjny program reagowania mający na celu nasze uzdrowienie, przeżycie i przetrwanie rodu.

Nowe spojrzenie na chorobę

Do takiego rozumienia choroby zaprasza w swojej książce „Zrozum swoje choroby”  Patric Obissier, który traktuje ją jako bardzo sensowny biologiczny program natury, uruchamiany przez organizm w szczególnych sytuacjach. Autor pomaga spojrzeć czytelnikowi na przyczynę dolegliwości, na które cierpi z szerszej perspektywy, wskazując na cały ewolucyjny proces przystosowania określonych narządów w naszym ciele do konfliktów i problemów, których doświadczamy, zarówno tych realnych, jak i wymyślonych.

Patric Obissier  opisuje koncepcję, w której choroba jest absolutnym przejawem mocy i żywotności naszych organizmów i jest całkowicie odwracalna. Dzieje się tak, gdyż o tym, że chorujemy decyduje nasz mózg, a dokładnie jego przekaźniki, które zarządzają całą gospodarką hormonalną, wszystkimi układami, narządami i każdą komórką naszego ciała.  I to on posiada niezliczoną ilość programów reagowania, wykształconych w toku naszej ewolucji. W jednym momencie może „włączyć” chorobę i ją „wyłączyć” – jeśli zaistnieją określone do tego warunki i uzna, że choroba nie jest już potrzebna, a konflikt, który tkwił w naszej podświadomości i który był impulsem do jej zapoczątkowania został rozwiązany. Rozwiązany dzięki naszej świadomości, odkryciu pierwotnego konfliktu biologicznego i jego przepracowaniu w postaci np. dokończenia żałoby, uwolnienia się od traumy czy głębokiego  wybaczenia.

Dekodowanie biologiczne odnosi się do wszystkich chorób, których możemy doświadczać od przeziębień, po alergie czy nowotwory. Autor przytacza liczne przykłady konkretnych schorzeń również swoich klientów, ich przebieg oraz konflikt biologiczny, który leży u ich podłoża. Jednocześnie pozwala czytelnikowi na poznanie innych uwarunkowań naszego stanu zdrowia, takich jak rodzinne programy, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie w celu utrzymania ciągłości linii rodowej. Opisuje w jaki sposób nasi przodkowie wyposażają dzieci w pakiet kluczowych informacji i ostrzeżeń dotyczących problemów, których sami nie potrafili rozwiązać, a które mogą determinować działania i stan zdrowia tych, którzy te programy przejęli.

Otwarty umysł

W książce przeczytamy wiele tez, które nie mają pokrycia w wiedzy akademickiej, ale za to w  wieloletniej holistycznej pracy terapeutycznej autora. Czytając ją warto przyjąć postawę otwartego umysłu i przygotować się na momenty, w których możemy zrozumieć zasadność tego, co dzieje się lub działo z naszym zdrowiem. Autor pokazując związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy tym czego doświadczyliśmy lub czego doświadczali nasi przodkowie, a naszymi chorobami, stwarza czytelnikowi przestrzeń do wejścia w osobisty proces, w którym uświadamiamy sobie biologiczne znaczenie symptomów dolegliwości i zaczynamy je rozumieć. W wyniku czego – o czym uprzedza nas na samym początku książki – czytając kolejne kartki, „możemy sprowokować wyzdrowienie i inne efekty naprawcze”.

Niektórzy czytelnicy mogą podejść do koncepcji autora nieco sceptycznie. Jednak dla mnie osobiście to co rozumiem z tej książki, jest istotnym elementem w mojej praktyce zawodowej i psychologicznym wykształceniu. Dekodowanie Biologiczne to bardzo klarownie,  ciekawie i komplementarnie opisane nowe rozumienie choroby, które kierunkuje uwagę czytelnika na wyzdrowienie, a nie jedynie leczenie. Jeśli jesteśmy otwarci na poszerzanie swojej świadomości dotyczącej przyczyny naszego stanu zdrowia, chcemy zrozumieć związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy tym, co i jak przeżywamy, a tym jak się czujemy i funkcjonuje nasze ciało, ta książka jest dla właśnie dla nas. Możemy dzięki niej stać się jeszcze bardziej świadomymi, by wyjść z pozycji ofiary swojego losu czy przeznaczenia i przejść w kreatora swojego zdrowia i życia.

„Zrozum swoje choroby. Dekodowanie Biologiczne” Patrick Obissier

Wydawnictwo: Virgo