Zaprzyjaźnij się ze sobą poprzez medytację i codzienne bycie świadomym.

Na medytację możemy spojrzeć jak na metodę ćwiczenia własnego umysłu w celu rozwijania w sobie uważności i samoświadomości. W takim rozumieniu, staje się narzędziem codziennego budzenia w sobie przytomności, na to co dzieje się z nami i wokół nas.

Sama praktyka dość szybko przestaje odnosić się jedynie do formalnej medytacji w zaciszu własnego domu, w trakcie kursu czy podczas odosobnienia. W sposób naturalny zaczyna mieć swoje odzwierciedlenie w codziennych czynnościach i zadaniach, które realizujemy w różnych życiowych rolach. Uważność w działaniu. Zaprzyjaźnij się ze sobą poprzez medytację i codzienne bycie świadomymopracowana przez Carolyn Rose Gimian na podstawie prac mistrza medytacji i jej nauczyciela CHOGYAM’A TRUNGPY, jak wskazuje sama autorka to rodzaj kontemplatywnej dyskusji, stanowiącej mieszankę wglądu i rozmyślań na temat codziennych zdarzeń w aspekcie praktykowania uważności.

Książka jest zbiorem wybranych tekstów CHOGYAM’A TRUNGPY, które odzwierciedlają osobiste rozumienie natury medytacji i doświadczeń z nią związanych. Prowadzi ona czytelnika po kluczowych aspektach rozwijania własnej uważności, wplatając w barwnie opisane obserwacje oraz wnioski, bardzo konkretne i proste instrukcje dotyczące medytowania jak np. położenie nacisku na wydech w trakcie całej praktyki medytacji siedzącej, czy etykietowanie pojawiających się myśli, którym z jednej strony dajemy w ten sposób przestrzeń, by się pojawiały i tym samym uczymy się za nimi nie podążać. CHOGYAM’A TRUNGPY niemalże na każdej stronie osadza medytację w kontekście naszego codziennego, realnego życia, pokazując w jaki sposób nasza uważność i zdolność obserwacji samych siebie pomaga nam radzić sobie z  zadaniami, decyzjami  oraz emocjami, tym samym pomagając nam nie tonąć we własnych wspomnieniach czy projekcjach.

W książce nie zabraknie wielu refleksji nad naszym codziennym schematycznym postępowaniem i oczywistymi zjawiskami, które ubrane w ciekawe metafory uruchamiają naszą wyobraźnię i kotwiczą uwagę. I choć czasami możemy odczuwać pewną pokusę przekartkowania kilku stron w poszukiwaniu bardziej esencjonalnych treści, to jednak warto czytać uważnie, by nie przegapić tych, które będą  z nami mocno rezonować i staną się źródłem osobistej refleksji nad własną praktyką i codziennością. I ja miałam kilka momentów, w których zatrzymałam się na dłużej, co dało mi nową perspektywę patrzenia na pewne sytuacje.

CHOGYAM’A TRUNGPY umiejętnie łączy ze sobą fundamentalne elementy praktyki i prozaiczne czynności, tworząc pewnego rodzaju zarówno drogę jak i mapę codziennego rozwoju. Odnajdziemy na niej m.in. praktyczny aspekt pielęgnowania współczucia w trakcie praktyki, odkrywania zdolności do miłości siebie i innych, odpuszczania, spontaniczności (humoru i radości) i dyscypliny, doceniania życia w bardzo praktyczny i przyziemny sposób, doceniania samotności i odczuwanej nudy trakcie medytacji oraz  pracy z własnym ego. Wszystko po to, byśmy nie utopili się w neurotycznej zupie, którą sami dla siebie codziennie gotujemy.

Książka nie jest standardowym przewodnikiem naszpikowanym narzędziami i dyscyplinującym nas harmonogramem ćwiczeń. Jest przestrzenią w której autor dzieli się swoim cennym i bogatym doświadczeniem, wnioskami z dokonanych wglądów i własną mądrością. Jest również zaproszeniem do prowadzenia osobistych rozważań i głębszego rozumienia wpływu medytacji na sposób funkcjonowania naszego umysłu. Dzięki temu sami stwarzamy sobie możliwość uchwycenia, tworzonych przez siebie mentalnych wzorców dotyczących nas samych, innych oraz świata, które zabierają nam radość, spokój i lekkość życia.

I w tej książce dowiemy się, że celem medytacji nie jest stan nie myślenia lecz bycie dokładnie z tym, co się w nas pojawia, że „tu i teraz” to uziemienie i pełna świadomość oraz że w jej rozwijaniu nie ma drogi na skróty. Nikt nie wykona tej praktyki za nas. Czerpanie prawdziwych korzyści z medytacji  z jednej strony wymaga wysiłku, energii i dyscypliny, z drugiej zaś podchodzenia do niej przynajmniej z pewną z dozą otwartości, zaufania, życzliwości i ciekawości.  Podobnie jak Carolyn Rose Gimian i mnie urzekły słowa jej mistrza:

„Praktykujmy!

Siedzenie jest klejnotem zdobiącym nasze cenne życie.”

CHOGYAM TRUNGPA Wybór i opracowanie Carolyn Rose Gimian, Uważność w działaniu. Zaprzyjaźnij się ze sobą poprzez medytację i codzienne bycie świadomym, Wyd. Amber