W końcu jest! Pierwsza na polskim rynku książka o wykorzystaniu mindfulness w zarządzaniu. „Prowadź siebie i innych. Mindfulness dla liderów.” Janice Marturanowprowadza  uważność w zawodowe realia, pokazując w jaki sposób jej codzienne praktykowanie przyczynia się do skutecznego realizowania przyjętej przez liderów roli przewodników w świecie firm. Jest drogowskazem w rozwijaniu umiejętności świadomego korzystania z własnego potencjału oraz  zarządzania  swoim stresem w czasach permanentnych zmian. Ukazuje wpływ menedżerów zarówno na własne życie zawodowe i osobiste, jaki i na innych ludzi oraz losy organizacji. Odnajdziemy w niej wiele odniesień do osobistych doświadczeń autorki i jej klientów oraz poznamy proste ćwiczenia i medytacje.

Odkrycie

Autorka wprowadza na początku osobisty wątek swojego wejścia na drogę świadomego rozwoju i praktykowania uważności. Szukając zalecanego przez znajomego lekarza ośrodku SPA, w którym przez tydzień miała odpoczywać od bardzo wyczerpującej, odpowiedzialnej i pełnej presji pracy, trafiła na reklamę intensywnego programu dla biznesmenów, prowadzonego przez Jona Kabt-Zinna „Potęga Uważności”. Już pod koniec kursu odczuła zachodzące w niej zmiany, a wraz z regularną praktyką, doświadczała jej pozytywnego wpływu na swoją codzienność, zarówno zawodową jak i osobistą. Zaczęła więc dzielić się swoim doświadczeniem z innymi liderami, wprowadzając mindfulness pod dachy największych korporacji.

Uważny lider

Uważny lider to według autorki osoba, która potrafi uświadomić sobie co się z nią „tu i teraz” dzieje (na poziomie myśli, emocji, reakcji w ciele, zachowań) i co dzieje się wokół niej. Potrafi uważnie się porozumiewać, korzysta z intuicji, optymalnie zarządza sobą w czasie oraz dba o siebie. Patrzy szeroko, inspiruje ludzi, nie trzyma się bezrefleksyjnie utartych schematów oraz przyjętych modeli, jest otwarta oraz uważna na własne nawyki, które mogą utrudniać podjęcie dobrych decyzji. Janice Marturano wskazuje przy tym na cztery filary doskonałego przywództwa. Podkreśla znaczenie zdolności skupienia uwagi i świadomego zarządzania nią, współodczuwania, kreatywności oraz jasności widzenia. Jak podkreśla autorka, uważny lider utrzymuje stałe więzi ze sobą, kieruje się przyjętymi za własne wartościami i normami etycznymi. „To ster, który trzyma w dłoniach, nawigując w nawałnicy pośród chaosu.”

Stwórz przestrzeń na utrzymanie więzi

Autorka podkreśla, że liderom brakuje przede wszystkim przestrzeni mentalnej do „bycia”, chwili zatrzymania, która jest absolutną koniecznością do wywiązywania się z przyjętej na siebie roli. Inaczej pisząc, wszyscy potrzebujemy celowych przerw od pracy, czyli zaplanowanych i zrealizowanych pauz, w których będziemy mogli przekierować uwagę na siebie i ćwiczyć umysł. Wszystko po to, by rozwijać w sobie uważność i wyżej opisane kompetencje. Wspierające w tym mogą być opisane w książce techniki oraz ważne acz trudne pytania skłaniające do refleksji na temat tego Kim jestem? Kim chce być? Czego potrzebuję? Co mi służy, a co nie? Co to znaczy praca  w służbie innym i dbanie przy tym o swoje dobro? Czy jestem sobą? Jakie zasady są dla mnie ważne i jakimi się na co dzień kieruję?

Uciekając od emocji lub automatycznie za nimi podążając, biegnąc od zadania do zadania, realizując napięty kalendarz, w którym często dominują iluzoryczne priorytety oraz mylą się sprawy pilne i ważne, a uwaga ciągle się rozprasza, nikt za nas nie powie „zrób sobie celową przerwę”. O to musimy zadbać sami. Jak wskazuje wielokrotnie autorka, warto więc tworzyć tą przestrzeń, ponieważ to w niej pojawiają się gotowe rozwiązania, nowe pomysły, trafne decyzje, dobre samopoczucie i naprawdę efektywna praca.

Twórz więzi z innymi

Praktykowanie uważności ma również wpływ na tworzenie relacji i budowanie więzi z innymi. Menedżer przebywa nieustannie na spotkaniach, na których myślami notorycznie jest zupełnie gdzieś indziej. Często nie słucha, nie pyta, nie widzi, ale też nie odczuwa atmosfery, czyli tego co nie zostało wypowiedziane, a jest ważne dla ludzi. Podobnie dzieje się, kiedy rozmawia bezpośrednio z pracownikiem. W ten sposób mija się z nim, nie współtworzy, traktuje często jak osobę do wykonania zleconych zadań. Janice Marturano wskazuje na 4 kluczowe etapy uważnej komunikacji oraz podkreśla znaczenie szczerości (bez zamiaru wyrządzenia krzywdy), życzliwości i współodczuwania oraz opisuje jak rozwijać te postawy w sobie. Posługuje się metaforą tworzących się kręgów na wodzie, podkreślając w ten sposób zakres pozytywnego wpływu liderów na ludzi oraz możliwość jego poszerzania, dzięki praktykowaniu uważności.

Czytelnik i praktyk

Instytut Marturano szkoli menedżerów największych korporacji i organizacji non profit na świecie, lecz książka dedykowana jest wszystkim, którzy przyjęli lub chcą przyjąć na siebie jedną z najtrudniejszych zawodowych i osobistych ról jakie istnieją – przewodzenie inny ludziom. Jak twierdzi autorka „w każdym z nas tkwi potencjał pozwalający wspaniale kierować zespołami ludzi” i w tym celu „musimy ćwiczyć wrodzone zdolności naszego umysłu, aby dostrzec, kiedy działamy automatycznie albo rozprasza nas myślenie o przyszłości lub przeszłości, a potem koncentrujmy się na tym, czym zajmujemy się w danym momencie, tu i teraz.”