Trening redukcji stresu oparty na uważności – MBSR

Program kursu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) został stworzony w latach 70-tych przez profesora medycyny Jona Kabata-Zinna w Klinice Redukcji Stresu na Uniwersytecie Medycznym w Massachusetts w Worcester. Program łączy w sobie świeckie techniki medytacyjne, wiedzę psychologiczną oraz ćwiczenia rozwijające umiejętność rozpoznawania i obserwowania własnych myśli, emocji, reakcji z ciała, które prowadzą do świadomego kierowania własnym zachowaniem. Dzięki temu uczą jak wykorzystać własne wewnętrzne zasoby, by skutecznie redukować odczuwany stres i zarządzać nim, poprawić nastrój, zwiększyć równowagę i odporność psychiczną. Trening prowadzony jest na całym świecie przez certyfikowanych nauczycieli, według ściśle określonego programu.

Uczestnicy MBSR

Kurs dedykowany jest wszystkim osobom, które pragną rozwijać samoświadomość oraz wewnętrzny spokój, poprawić swoją zdolność koncentrowania uwagi na bieżącej chwili, chcą wzmocnić swoją odporność na pojawiające się trudności, skutecznie redukować odczuwany stres oraz lepiej zarządzać emocjami. Uczestnicy nie muszą mieć żadnego wcześniejszego przygotowania i doświadczenia w praktyce uważności. Ważna jest motywacja z jaką przystępują do treningu i gotowość do codziennego praktykowania pomiędzy spotkaniami. Z każdą osobą planującą udział w kursie MBSR, prowadzę indywidualną rozmowę.

Regularna i pogłębiana praktyka uważności:

 • redukuje odczuwany stres i rozwija umiejętność zarządzania nim,
 • pogłębia samoświadomość oraz kontrolę swoich myśli i emocji,
 • obniża uczucie przepracowania i wyczerpania oraz związanego z nimi niepokoju,
 • rozwija zaufanie do siebie oraz wzmacnia własną samoocenę,
 • wspiera radzenie sobie ze zdenerwowaniem, napięciami, smutkiem oraz lękiem,
 • pomaga poszerzać perspektywę dzięki rozwijaniu umiejętności nowego patrzenia na wiele kwestii,
 • wspiera w przyjmowaniu życzliwej i współczującej postawy oraz rozwija cierpliwość,
 • łagodzi depresję i zapobiega jej nawrotom,
 • wpływa pozytywnie na jakość naszego snu,
 • wzmacnia układ odpornościowy do walki z chorobą,
 • zwiększa grubość kory mózgowej i połączeń pomiędzy komórkami mózgowymi oraz zwiększa gęstość istoty szarej w hipokampie, zaś obniża w jądrze migdałowatym – wyostrzając myślenie, usprawniając koncentrację oraz pamięć.

Przebieg MBSR

Spotkania w ramach treningu odbywają się raz w tygodniu przez 8 tygodni i trwają 2,5 godzin. W trakcie kursu, w ramach Dnia Uważności, poświęcamy 6 godzin na wspólny trening, który wspiera w rozwijaniu własnej praktyki.

Techniki rozwoju uważności stosowane w MBSR

 • świadome oddychanie / medytacja na oddech,
 • świadome odbieranie wrażeń z ciała / skanowanie ciała,
 • uważna i łagodna praca z ciałem / uważne ruchy, uważna joga,
 • medytacja w pozycji siedzącej / medytacja na myśli, emocje, dźwięki,
 • medytacji w ruchu /świadome chodzenie,
 • medytacja bieżącej chwili.

Podstawą ćwiczeń jest samoobserwacja i pogłębione studiowanie natury ludzkiego umysłu. Trening ma na celu rozwijanie umiejętności koncentrowania uwagi na tym, czego doświadczamy w bieżącej chwili. Oznacza to, że wyłączamy autopilota, przestajemy nawykowo oceniać i nieświadomie podążać za schematami naszego myślenia i zachowania.

Pracujemy z wieloma medytacjami. Jedną z nich jest:

Wsparcie w rozwijaniu uważności i kontynuowaniu praktyki

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów, w tym nagrania CD do indywidualnej codziennej praktyki, która stanowi nieodłączny element treningu i decyduje o jego skuteczności oraz książkę dotyczącą praktyki uważności.

Każdą osobę, która kończy prowadzony przeze mnie kurs MBSR, zapraszam na bezpłatne konsultacje na których możemy omówić dotychczasową praktykę oraz zaplanować działania, które będę ją utrzymywać i pogłębiać.

Zapraszam serdecznie do zapisania się na trening MBSR lub zadania pytań

Skontaktuj się
Najbliższy kurs mindfulness rusza 23.01 wtorki 18.00-21.00
Czym jest uważność (mindfulness)?
Jak pogłębiać praktykę?
Jak być wspierającym rodzicem?
Jak rozwijać uważności u dzieci?